Rubon Vitebsk 2014-2015 Schedule

Date Opponent Result Venue Record Rubon Vitebsk Leaders Opponent Leaders PPP
Oct 31, 2014
v. Prinemanye Grodno W, 122 - 72 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
1-0 PTS: 22. Ivan Aladka
REB: 12. M. Ovsepian
AST: 8. V. Ovsepian
PTS: 21. Y. Drobau
REB: 7. P. Suvorov
AST: 6. P. Suvorov
119.9 - 70.8
Nov 4, 2014
@ Rubon Vitebsk 2nd Team W, 63 - 125
Belarusian BPL
2-0 PTS: 24. V. Ilyukevich
REB: 14. V. Ilyukevich
AST: 9. V. Ovsepian
PTS: 16. D. Vikentyev
REB: 9. D. Vikentyev
AST: 3. E. Smirnov
61.3 - 121.7
Nov 8, 2014
v. BC Grodno 93 L, 66 - 81 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
2-1 PTS: 19. A. Syrovatko
REB: 12. A. Syrovatko
AST: 3. M. Liutych
PTS: 16. V. Korzh
REB: 11. K. Yafremov
AST: 4. Artem Malkov
72.2 - 88.6
Nov 11, 2014
@ BGEU-RCOR Osipovichi W, 63 - 84 OZAA Gym
Belarusian BPL
3-1 PTS: 14. M. Liutych
REB: 12. M. Liutych
AST: 5. F. Kryukov
PTS: 14. D. Barysionak
REB: 11. D. Barysionak
AST: 2. A. Rahozenka
69.7 - 92.9
Nov 21, 2014
@ BC Tsmoki-Minsk II L, 70 - 66 Minsk Arena
Belarusian BPL
3-2 PTS: 15. V. Ovsepian
REB: 7. M. Liutych
AST: 6. Ivan Aladka
PTS: 24. Y. Beliankou
REB: 14. R. Rubinshteyn
AST: 5. R. Rubinshteyn
83.8 - 79.0
Nov 28, 2014
v. Borisfen Mogilev W, 98 - 77 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
4-2 PTS: 22. Y. Patupchyk
REB: 8. M. Ovsepian
AST: 6. F. Kryukov
PTS: 27. E. Sugonyako
REB: 13. M. Kozlovets
AST: 4. Sergey Tatur
114.0 - 89.6
Dec 2, 2014
@ Impuls BGUIR Minsk W, 72 - 86 BGUIR Gym
Belarusian BPL
5-2 PTS: 18. Y. Patupchyk
REB: 12. M. Ovsepian
AST: 4. V. Ovsepian
PTS: 22. K. Volodkin
REB: 14. H. Zakhar
AST: 7. H. Zakhar
87.5 - 104.5
Dec 5, 2014
v. Tsmoki Minsk III W, 120 - 56 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
6-2 PTS: 20. M. Liutych
REB: 10. M. Liutych
AST: 7. Ivan Aladka
PTS: 15. A. Zaretski
REB: 5. A. Zaretski
AST: 3. V. Mikulskiy
117.4 - 54.8
Dec 9, 2014
@ BK Gocor-Sozh Gomel L, 87 - 74 GOTSOR Arena
Belarusian BPL
6-3 PTS: 17. V. Ovsepian
REB: 10. V. Ovsepian
AST: 4. F. Kryukov
PTS: 27. I. Konuyshenko
REB: 13. P. Bliznets
AST: 7. S. Charykau
109.4 - 93.0
Dec 20, 2014
v. BGU Minsk W, 103 - 53 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
7-3 PTS: 19. A. Prokopenko
REB: 14. M. Ovsepian
AST: 5. M. Ovsepian
PTS: 17. A. Tsyvinski
REB: 10. A. Tsyvinski
AST: 6. A. Tsyvinski
109.7 - 56.5
Jan 9, 2015
@ BK Gocor-Sozh Gomel L, 97 - 86 GOTSOR Arena
Belarusian BPL
7-4 PTS: 32. Y. Patupchyk
REB: 7. A. Syrovatko
AST: 3. A. Kachan
PTS: 24. S. Charykau
REB: 7. E. Rybkin
AST: 11. S. Charykau
131.6 - 116.7
Jan 13, 2015
@ BC Grodno 93 L, 86 - 66 Sports Tourist Complex
Belarusian BPL
7-5 PTS: 21. Y. Patupchyk
REB: 18. V. Ilyukevich
AST: 4. Ivan Aladka
PTS: 24. Kiril Sitnik
REB: 8. K. Yafremov
AST: 10. V. Korzh
110.4 - 84.7
Jan 17, 2015
v. BGU Minsk W, 101 - 64 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
8-5 PTS: 19. Ivan Aladka
REB: 18. M. Ovsepian
AST: 6. Ivan Aladka
PTS: 26. D. Hernandez-Zinenko
REB: 10. R. Gladkih
AST: 3. D. Hernandez-Zinenko
109.7 - 69.5
Jan 20, 2015
@ Borisfen Mogilev L, 84 - 71 Olympic Stadium
Belarusian BPL
8-6 PTS: 14. M. Ovsepian
REB: 12. M. Ovsepian
AST: 4. F. Kryukov
PTS: 20. E. Sugonyako
REB: 11. M. Kozlovets
AST: 3. Sergey Tatur
97.0 - 82.0
Jan 27, 2015
v. BC Tsmoki-Minsk II L, 82 - 90 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
8-7 PTS: 21. Y. Patupchyk
REB: 12. M. Ovsepian
AST: 2. M. Ovsepian
PTS: 29. Y. Beliankou
REB: 8. S. Kozlov
AST: 5. R. Rubinshteyn
106.0 - 116.4
Jan 30, 2015
v. BK Gocor-Sozh Gomel W, 111 - 64 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
9-7 PTS: 25. Ivan Aladka
REB: 9. V. Ovsepian
AST: 7. V. Ovsepian
PTS: 14. T. Viaroukin
REB: 5. I. Kaliayev
AST: 3. Ilya Scherba
116.6 - 67.2
Feb 3, 2015
v. BC Grodno 93 L, 81 - 89 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
9-8 PTS: 18. M. Ovsepian
REB: 8. M. Ovsepian
AST: 4. S. Masko
PTS: 27. Kiril Sitnik
REB: 6. P. Karasevich
AST: 6. D. Kuzmin
101.4 - 111.5
Feb 6, 2015
@ BGU Minsk W, 81 - 85
Belarusian BPL
10-8 PTS: 23. Y. Patupchyk
REB: 10. M. Ovsepian
AST: 2. V. Ovsepian
PTS: 28. Artem Kozlov
REB: 10. Artem Kozlov
AST: 2. Y. Turskiy
101.4 - 106.4
Feb 10, 2015
v. Borisfen Mogilev W, 100 - 91 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
11-8 PTS: 17. S. Charikov
REB: 10. M. Ovsepian
AST: 5. M. Ovsepian
PTS: 20. M. Kozlovets
REB: 9. M. Kozlovets
AST: 4. A. Harkevich
128.2 - 116.7
Feb 13, 2015
@ BC Tsmoki-Minsk II L, 83 - 82 Minsk Arena
Belarusian BPL
11-9 PTS: 16. V. Ilyukevich
REB: 10. V. Ilyukevich
AST: 11. S. Charykau
PTS: 34. Y. Beliankou
REB: 11. S. Kozlov
AST: 6. S. Kozlov
110.1 - 108.7
Feb 20, 2015
@ BK Gocor-Sozh Gomel W, 62 - 95 GOTSOR Arena
Belarusian BPL
12-9 PTS: 24. S. Charikov
REB: 10. M. Ovsepian
AST: 7. S. Charikov
PTS: 18. T. Viaroukin
REB: 8. I. Kaliayev
AST: 4. Denis Yarets
75.2 - 115.2
Feb 24, 2015
@ BC Grodno 93 L, 91 - 74 Sports Tourist Complex
Belarusian BPL
12-10 PTS: 17. V. Ovsepian
REB: 7. M. Ovsepian
AST: 9. S. Charikov
PTS: 23. A. Bridges
REB: 11. A. Bridges
AST: 6. D. Kuzmin
126.2 - 102.6
Mar 1, 2015
v. BGU Minsk W, 83 - 75 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
13-10 PTS: 24. Y. Patupchyk
REB: 15. M. Ovsepian
AST: 7. S. Charikov
PTS: 22. D. Hernandez-Zinenko
REB: 14. D. Danilik
AST: 3. D. Hernandez-Zinenko
99.2 - 89.6
Mar 6, 2015
@ Borisfen Mogilev L, 106 - 79 Olympic Stadium
Belarusian BPL
13-11 PTS: 18. M. Ovsepian
REB: 13. M. Ovsepian
AST: 4. Ivan Aladka
PTS: 25. M. Kozlovets
REB: 9. E. Sugonyako
AST: 10. A. Harkevich
124.4 - 92.7
Mar 10, 2015
v. BC Tsmoki-Minsk II L, 77 - 83 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
13-12 PTS: 15. Y. Patupchyk
REB: 10. D. Vikentyev
AST: 2. A. Syrovatko
PTS: 25. S. Kozlov
REB: 19. S. Kozlov
AST: 5. K. Chumakou
97.4 - 105.0
Mar 13, 2015
v. BK Gocor-Sozh Gomel W, 92 - 69 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
14-12 PTS: 20. Y. Patupchyk
REB: 11. D. Vikentyev
AST: 7. V. Ovsepian
PTS: 22. I. Kaliayev
REB: 13. I. Kaliayev
AST: 2. V. Skidan
92.8 - 69.6
Mar 20, 2015
v. BC Grodno 93 L, 76 - 99 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
14-13 PTS: 15. V. Ilyukevich
REB: 5. V. Ovsepian
AST: 6. S. Charykau
PTS: 29. Kiril Sitnik
REB: 9. K. Yafremov
AST: 7. D. Kuzmin
92.8 - 120.9
Mar 24, 2015
@ BGU Minsk W, 67 - 93
Belarusian BPL
15-13 PTS: 22. Y. Patupchyk
REB: 13. V. Ovsepian
AST: 6. F. Kryukov
PTS: 21. D. Hernandez-Zinenko
REB: 10. D. Hernandez-Zinenko
AST: 3. Artem Kozlov
78.3 - 108.6
Mar 27, 2015
v. Borisfen Mogilev W, 77 - 76 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
16-13 PTS: 20. Y. Patupchyk
REB: 11. V. Ilyukevich
AST: 3. S. Charykau
PTS: 28. E. Sugonyako
REB: 8. E. Sugonyako
AST: 4. A. Harkevich
82.9 - 81.8
Apr 3, 2015
@ BC Tsmoki-Minsk II L, 84 - 79 Minsk Arena
Belarusian BPL
16-14 PTS: 14. Y. Patupchyk
REB: 9. V. Ilyukevich
AST: 7. S. Charikov
PTS: 28. Y. Beliankou
REB: 10. S. Kozlov
AST: 4. T. Evsievich
107.8 - 101.4
Apr 10, 2015
@ Borisfen Mogilev W, 90 - 97 Olympic Stadium
Belarusian BPL
17-14 PTS: 21. V. Ovsepian
REB: 8. V. Ilyukevich
AST: 8. S. Charykau
PTS: 28. E. Sugonyako
REB: 17. E. Sugonyako
AST: 6. V. Kamarunas
103.7 - 111.8
Apr 14, 2015
v. Borisfen Mogilev L, 73 - 83 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
17-15 PTS: 16. S. Charykau
REB: 8. V. Ovsepian
AST: 4. S. Charykau
PTS: 29. E. Sugonyako
REB: 16. M. Kozlovets
AST: 4. Sergey Tatur
90.3 - 102.7
Apr 17, 2015
@ Borisfen Mogilev L, 83 - 81 Olympic Stadium
Belarusian BPL
17-16 PTS: 28. Y. Patupchyk
REB: 11. V. Ovsepian
AST: 7. S. Charykau
PTS: 31. E. Sugonyako
REB: 13. E. Sugonyako
AST: 6. V. Kamarunas
97.3 - 94.9