yardbarker
RealGM Basketball

Ferro-ZNTU Zaporozhye

Points
Anthony MarshallZNTU16.40
LaRon DendyZNTU14.61
Marshawn PowellZNTU14.06
Alexander RybalkoZNTU11.04
Jake O'BrienZNTU10.72
Rebounds
LaRon DendyZNTU9.00
Jake O'BrienZNTU6.17
Marshawn PowellZNTU5.25
Alexander RybalkoZNTU4.81
Anthony MarshallZNTU4.60
Assists
Artem ButskyyZNTU5.00
Anthony MarshallZNTU4.67
Alexander RybalkoZNTU4.59
Mykola VilkhovetskyiZNTU2.31
Marshawn PowellZNTU2.25
Blocks
LaRon DendyZNTU1.06
Jake O'BrienZNTU0.94
Andriy MalyshZNTU0.59
Marshawn PowellZNTU0.50
Anthony MarshallZNTU0.47
Steals
Alexander RybalkoZNTU1.56
Anthony MarshallZNTU1.53
Artem ButskyyZNTU1.10
LaRon DendyZNTU1.00
Mykola VilkhovetskyiZNTU0.85
FG%
Dmytro AntonetsZNTU0.52
LaRon DendyZNTU0.50
Marshawn PowellZNTU0.44
Jake O'BrienZNTU0.43
Mykola VilkhovetskyiZNTU0.43

International Wiretap Headlines

International Articles & Blogs


Loading...
Read more from the boards