yardbarker
RealGM Basketball

Enisey Krasnoyarsk

Points
Corey FisherENI16.53
Christian BurnsENI14.58
Alex RenfroeENI13.79
Elmedin KikanovicENI11.05
Kosta PerovicENI8.30
Rebounds
Christian BurnsENI5.32
Alex RenfroeENI4.68
Kosta PerovicENI4.20
Elmedin KikanovicENI4.11
Corey FisherENI2.84
Assists
Alex RenfroeENI6.42
Corey FisherENI3.53
Andrei KomarovskiyENI1.72
Vyacheslav ZaytsevENI1.58
Christian BurnsENI1.26
Blocks
Kosta PerovicENI0.65
Elmedin KikanovicENI0.42
Christian BurnsENI0.37
Vyacheslav ZaytsevENI0.37
Andrei KomarovskiyENI0.22
Steals
Alex RenfroeENI1.47
Corey FisherENI1.37
Christian BurnsENI1.26
Vyacheslav ZaytsevENI1.05
Andrei KomarovskiyENI0.89
FG%
Kosta PerovicENI0.50
Maxim KrivosheevENI0.50
Christian BurnsENI0.49
Elmedin KikanovicENI0.48
Alex RenfroeENI0.46

International Wiretap Headlines

International Articles & Blogs


Loading...
Read more from the boards