yardbarker
RealGM Basketball

BC Nizhny Novgorod

Points
Semen AntonovNIZ12.14
Vadim PaninNIZ9.00
Petr GubanovNIZ7.77
Dmitriy KhvostovNIZ5.86
Evgeny BaburinNIZ3.57
Rebounds
Vadim PaninNIZ5.55
Semen AntonovNIZ5.08
Petr GubanovNIZ2.37
Evgeny BaburinNIZ1.89
Dmitriy KhvostovNIZ1.51
Assists
Dmitriy KhvostovNIZ3.63
Vadim PaninNIZ2.84
Semen AntonovNIZ2.24
Evgeny BaburinNIZ0.98
Petr GubanovNIZ0.65
Blocks
Semen AntonovNIZ0.72
Vadim PaninNIZ0.27
Petr GubanovNIZ0.16
Evgeny BaburinNIZ0.02
Dmitriy KhvostovNIZ0.02
Steals
Evgeny BaburinNIZ1.13
Vadim PaninNIZ0.69
Dmitriy KhvostovNIZ0.53
Semen AntonovNIZ0.50
Petr GubanovNIZ0.23
FG%
Pavel KorobkovNIZ0.56
Primoz BrezecNIZ0.56
Petr GubanovNIZ0.55
Luke BabbittNIZ0.54
Leo LyonsNIZ0.51

International Wiretap Headlines

International Articles & Blogs


Loading...
Read more from the boards