Taiwan Players

Player Pos HT WT Birth Date Event(s)
Kuan-Chuan Chen PF 6-6 250 Dec 30, 1993 Universiade
Ying-Chun Chen PG 6-0 189 Jun 9, 1993 Universiade
Yi Chin Su - - - Dec 29, 1993 Universiade
Shun-yi Hsiao - - - Oct 23, 1992 Universiade
Zong-rong Hsieh - - - Aug 16, 1995 Universiade
Long-Mao Hu SF 6-4 198 Dec 22, 1992 Universiade
Tsung-han Huang - - - Jul 7, 1994 Universiade
Chi-wei Lee - - - Apr 8, 1993 Universiade
Kai-yan Lee - - - May 6, 1993 Universiade
Te-Wei Lee C 6-8 264 Oct 15, 1991 Universiade
Chia-chun Wu PG 5-10 - Mar 3, 1994 Universiade
Chou Yi-Hsiang G 6-3 190 Feb 4, 1991 Universiade