2017-2018 Big 12 Men's Basketball Tournament Bracket


First Round
8 Oklahoma State 71
9 Oklahoma 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Texas 68
10 Iowa State 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarterfinals
 
1 Kansas 82
8 Oklahoma State 68
 
 
 
 
 
 
 
4 Kansas State 66
5 Texas Christian 64
2 Texas Tech 73
7 Texas 69
 
 
 
 
 
 
 
3 West Virginia 78
6 Baylor 65
Semifinals
 
 
 
1 Kansas 83
4 Kansas State 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Texas Tech 63
3 West Virginia 66
Championship Game
 
 
 
 
 
 
 
1 Kansas 81
3 West Virginia 70