Japanese B.League

Japanese B.League Teams


Aishin Sea Horses

Kariya, Japan
Chiba Jets

Chiba, Japan
Hiroshima Dragonflies

Hiroshima, Japan

Kawasaki Brave Thunders

Yokohama, Japan
Kyoto Hannaryz

Kyoto, Japan

Levanga Hokkaido

Sapporo, Japan

Link Tochigi Brex

Tochigi, Japan
Nigata Albirex

Nigata, Japan
Osaka Evessa

Osaka, Japan
Ryukyu Golden Kings

Ryukyu, Japan
Sanen Neophoenix

Sanen, Japan
Shiga Lakestars

Shiga, Japan
Shimane Susanoo Magic

Shimane, Japan
Toyama Grouses

Toyama, Japan

Toyota Alvark

Toyota City, Japan
Yokohama B-Corsairs

Yokohama, Japan

Recent Japanese B.League Transactions

Entire Japanese B.League Transaction History »

?>