Tianjin Ronggang Staff & Executives

Staff Job Title Start Season Years In Role Birth Date Nationality
Rajko Toroman Head Coach 2015-2016 5 - Serbia
Zhang Jian Assistant Coach 2015-2016 5 - China
Yu Junqiang Assistant Coach 2012-2013 8 - China
Michael Winsor Assistant Coach 2015-2016 5 - United States
Zhang Runqi General Manager 2015-2016 5 - China

5 staff members found.