Chinese CBA

Lester Hudson Offered $2M Contract To Return To China
Lester Hudson played for the Clippers after the CBA season finished.
Malik Newman Receiving Interest From China, Spain
Malik Newman is ranked No. 4 in the incoming college class of 2015 by ESPN.

Recent Chinese CBA Transactions

Entire Chinese CBA Transaction History »

Chinese CBA Teams


Bayi Fubang

Ningbo, China

Beijing Shougang

Beijing, China
ChongQing AoLong

ChongQing City

Dongguan

Dongguan, China

Fujian

Jinjiang, China

Guangdong Foshan

Foshan, China

Guangdong Southern

Dongguan, China

Jiangsu Nangang

Nanjing, China
Jiangsu Tong Xi

Changzhou, China

Jilin Northeast

Changchun, China

Liaoning

Yingkou, China

Qingdao

Qingdao, China

Shandong

Jinan, China

Shanghai Dongfang

Shanghai, China

Shanxi Zhongyu

Taiyuan, China
Sichuan Blue Whales

Chengdu, China

Tianjin Ronggang

Tianjin, China

Xinjiang Guanghui

Urumpi, China

Zhejiang Chouzhou

Zhejiang, China

Zhejiang Guangsha

Hangzhou, China