Players Born In Beijing, China

Player Pos HT WT Birth Date HS Grad Draft Year College Current Team
Lin Chang FC 6-9 243 Nov 28, 1988 2008 2012 Long Beach State -
Ke Chen GF 6-8 230 May 16, 1979 - 2001 - -
Sheng Chen - - Aug 15, 1992 - 2014 - -
Kailun Guo SG 6-2 188 May 7, 1995 - 2017 - -
Taruike Jianiyou C 6-10 231 Mar 17, 1998 - 2020 - -
Zhang Kai FC 6-11 209 Dec 1, 1982 - 2004 - -
Gen Li SF 6-5 243 Aug 15, 1988 - 2010 - -
Kevin Li F 6-8 220 - 2018 2022 McGill University -
Hongbo Liu G 6-2 165 Apr 6, 1993 - 2015 - -
Bateer Mengke C 6-11 287 Nov 20, 1975 - 1997 - -
Malekai Mischke G 6-2 175 - 2014 2018 Carleton -
Bian Saiyuan G 6-1 - Jul 20, 1988 - 2010 - -
Siyao Sun C 6-10 250 - 2016 2020 Cal State Los Angeles -
Shengwei Wan F 6-7 208 Nov 10, 1994 - 2016 - -
Johnny Wang F 6-9 245 - 2017 2021 Cal State Fullerton Cal State Fullerton
Zeqi Wang - - Apr 6, 1992 - 2014 - -
Zhizhi Wang C 7-1 255 Jul 8, 1977 - 1999 - -
Ethan Yu G 6-0 - - 2018 2022 - -
Weijie Zhang G 6-1 180 - 2016 2020 San Diego Christian -
Yunsong Zhang G 6-0 181 Mar 20, 1977 - 1999 - -
Zhiyao Zhang C 6-9 - Apr 2, 2002 - 2024 - -
James Zhao G 6-4 185 - 2018 2022 California California
Andy Zhou G 6-2 170 - 2017 2021 Birmingham-Southern -