Borisfen Mogilev 2018-2019 Schedule

Date Opponent Result Venue Record Borisfen Mogilev Leaders Opponent Leaders PPP
Oct 13, 2018
v. Brest W, 127 - 84 Olympic Stadium
Belarusian BPL
1-0 PTS: 18. A. Sekushenka
REB: 12. A. Sekushenka
AST: 11. A. Harkevich
PTS: 22. K. Solyshko
REB: 10. A. Shchurko
AST: 5. A. Shchurko
116.5 - 77.1
Oct 20, 2018
@ BK Gocor-Sozh Gomel W, 56 - 85 GOTSOR Arena
Belarusian BPL
2-0 PTS: 17. B. Dudu
REB: 9. A. Sekushenka
AST: 5. Sergey Tatur
PTS: 19. T. Verevkin
REB: 7. T. Verevkin
AST: 2. A. Lukyanenka
80.9 - 122.9
Oct 24, 2018
v. Prinemanye Grodno W, 128 - 60 Olympic Stadium
Belarusian BPL
3-0 PTS: 24. A. Kopachev
REB: 6. Sergey Tatur
AST: 7. A. Ageenko
PTS: 14. S. Lemeshevskiy
REB: 12. Yegor Kranin
AST: 5. Yegor Kranin
131.3 - 61.5
Oct 27, 2018
@ BC Grodno 93 L, 101 - 85 Sports Tourist Complex
Belarusian BPL
3-1 PTS: 20. Y. Ivanou
REB: 5. B. Dudu
AST: 5. Brian Starr
PTS: 31. I. Sharipov
REB: 8. I. Sharipov
AST: 5. I. Sharipov
115.8 - 97.5
Nov 3, 2018
@ Rubon Vitebsk W, 66 - 76 Vitebsk Gym
Belarusian BPL
4-1 PTS: 19. Brian Starr
REB: 6. Brian Starr
AST: 4. Sergey Tatur
PTS: 23. M. Shustau
REB: 10. R. PIscheyko
AST: 3. E. Potupchik
88.0 - 101.3
Nov 9, 2018
v. Impuls BGUIR Minsk W, 77 - 65 Olympic Stadium
Belarusian BPL
5-1 PTS: 22. Brian Starr
REB: 8. B. Dudu
AST: 6. Brian Starr
PTS: 21. Y. Ignatiev
REB: 7. Y. Ignatiev
AST: 4. V. Nazarau
99.8 - 84.2
Nov 14, 2018
@ BC Tsmoki-Minsk II W, 78 - 87 Minsk Arena
Belarusian BPL
6-1 PTS: 20. Artem Malkov
REB: 12. B. Dudu
AST: 7. Brian Starr
PTS: 23. V. Lebedev
REB: 10. V. Stubeda
AST: 6. N. Solgan
94.4 - 105.3
Nov 17, 2018
v. RSCOP - School Of Music W, 106 - 64 Olympic Stadium
Belarusian BPL
7-1 PTS: 21. A. Harkevich
REB: 10. B. Dudu
AST: 5. Sergey Tatur
PTS: 27. A. Tsynkevich
REB: 11. A. Tsynkevich
AST: 6. Roman Gest
119.8 - 72.3
Dec 4, 2018
@ Tsmoki-Minsk L, 85 - 82 Minsk Arena
Belarusian BPL
7-2 PTS: 30. Brian Starr
REB: 4. A. Kopachev
AST: 5. Artem Malkov
PTS: 19. E. Belyankov
REB: 11. K. Chumakou
AST: 6. E. Belyankov
113.4 - 109.4
Dec 8, 2018
@ Brest W, 71 - 115 Victoria Sports Complex
Belarusian BPL
8-2 PTS: 23. Brian Starr
REB: 10. A. Kopachev
AST: 7. Sergey Tatur
PTS: 26. A. Shchurko
REB: 12. A. Shchurko
AST: 8. A. Shchurko
71.0 - 115.0
Dec 12, 2018
v. BK Gocor-Sozh Gomel W, 89 - 57 Olympic Stadium
Belarusian BPL
9-2 PTS: 20. A. Harkevich
REB: 7. A. Sekushenka
AST: 4. A. Harkevich
PTS: 29. T. Verevkin
REB: 8. E. Ribkin
AST: 2. A. Kharitonov
110.1 - 70.5
Dec 15, 2018
@ Prinemanye Grodno W, 72 - 137 GRSU Gymnasium
Belarusian BPL
10-2 PTS: 30. A. Harkevich
REB: 8. A. Kopachev
AST: 12. Sergey Tatur
PTS: 23. S. Lemeshevskiy
REB: 8. V. Zhmailik
AST: 4. V. Zhmailik
71.1 - 135.2
Dec 19, 2018
@ RSCOP - School Of Music W, 61 - 90
Belarusian BPL
11-2 PTS: 22. Artem Malkov
REB: 6. A. Kopachev
AST: 5. Artem Malkov
PTS: 21. Roman Gest
REB: 8. A. Tsynkevich
AST: 5. T. Karpuk
74.1 - 109.4
Jan 9, 2019
v. BC Grodno 93 W, 108 - 71 Olympic Stadium
Belarusian BPL
12-2 PTS: 29. Brian Starr
REB: 9. Brian Starr
AST: 10. Brian Starr
PTS: 16. A. Tyschenko
REB: 9. Ivan Kalyaev
AST: 9. M. Miroshnychenko
134.4 - 88.4
Jan 12, 2019
v. Rubon Vitebsk W, 92 - 85 Olympic Stadium
Belarusian BPL
13-2 PTS: 21. Brian Starr
REB: 14. D. Hernandez-Zinenko
AST: 7. Brian Starr
PTS: 41. E. Potupchik
REB: 7. E. Potupchik
AST: 10. M. Shustau
117.1 - 108.2
Jan 15, 2019
@ Impuls BGUIR Minsk W, 77 - 109 BGUIR Gym
Belarusian BPL
14-2 PTS: 23. D. Hernandez-Zinenko
REB: 12. D. Hernandez-Zinenko
AST: 8. A. Harkevich
PTS: 32. Y. Ignatiev
REB: 9. Y. Ignatiev
AST: 16. V. Nazarau
92.0 - 130.2
Jan 19, 2019
v. BC Tsmoki-Minsk II W, 97 - 56 Olympic Stadium
Belarusian BPL
15-2 PTS: 12. Brian Starr
REB: 4. B. Dudu
AST: 8. Sergey Tatur
PTS: 13. V. Stubeda
REB: 9. V. Stubeda
AST: 3. V. Lebedev
128.2 - 74.0
Jan 30, 2019
v. Tsmoki-Minsk W, 77 - 55 Olympic Stadium
Belarusian BPL
16-2 PTS: 16. B. Dudu
REB: 9. V. Prokopenko
AST: 4. Sergey Tatur
PTS: 19. Ivan Aladka
REB: 6. Maxim Lutych
AST: 3. K. Chumakou
114.5 - 81.8
Feb 9, 2019
@ BC Grodno 93 W, 82 - 99 Sports Tourist Complex
Belarusian BPL
17-2 PTS: 17. D. Pastukhov
REB: 10. D. Hernandez-Zinenko
AST: 7. D. Hernandez-Zinenko
PTS: 23. P. Karasevich
REB: 7. Ivan Kalyaev
AST: 5. I. Sharipov
102.2 - 123.4
Feb 13, 2019
@ BC Tsmoki-Minsk II W, 50 - 76 Minsk Arena
Belarusian BPL
18-2 PTS: 20. Brian Starr
REB: 17. D. Hernandez-Zinenko
AST: 5. Brian Starr
PTS: 18. A. Navoyckik
REB: 7. A. Navoyckik
AST: 6. T. Dryukov
64.4 - 97.9
Mar 2, 2019
v. BC Grodno 93 W, 105 - 101 Olympic Stadium
Belarusian BPL
19-2 PTS: 30. Brian Starr
REB: 14. D. Hernandez-Zinenko
AST: 5. Brian Starr
PTS: 23. Ivan Kalyaev
REB: 20. A. Tyschenko
AST: 6. I. Sharipov
99.1 - 95.3
Mar 6, 2019
v. BC Tsmoki-Minsk II W, 104 - 65 Olympic Stadium
Belarusian BPL
20-2 PTS: 20. V. Prokopenko
REB: 12. V. Prokopenko
AST: 8. A. Harkevich
PTS: 17. V. Lebedev
REB: 6. V. Stubeda
AST: 7. V. Tratsiak
131.9 - 82.4
Mar 9, 2019
v. BC Tsmoki-Minsk II W, 86 - 62 Olympic Stadium
Belarusian BPL
21-2 PTS: 26. Brian Starr
REB: 9. V. Prokopenko
AST: 5. Brian Starr
PTS: 22. Y. Beliankou
REB: 10. M. Lyutych
AST: 2. V. Bliznyuk
110.6 - 79.7
Mar 13, 2019
@ Tsmoki-Minsk L, 84 - 80 Minsk Arena
Belarusian BPL
21-3 PTS: 21. B. Dudu
REB: 9. Brian Starr
AST: 8. Sergey Tatur
PTS: 31. A. Rogozenko
REB: 11. Maxim Lutych
AST: 5. E. Belyankov
112.3 - 106.9
Mar 16, 2019
v. BC Grodno 93 W, 95 - 65 Olympic Stadium
Belarusian BPL
22-3 PTS: 22. Brian Starr
REB: 8. D. Hernandez-Zinenko
AST: 6. Brian Starr
PTS: 19. A. Tyschenko
REB: 11. A. Tyschenko
AST: 5. I. Sharipov
113.3 - 77.5
Mar 20, 2019
@ BC Tsmoki-Minsk II W, 58 - 85 Minsk Arena
Belarusian BPL
23-3 PTS: 21. Brian Starr
REB: 9. Brian Starr
AST: 6. Brian Starr
PTS: 15. V. Tratsiak
REB: 9. V. Stubeda
AST: 6. V. Tratsiak
76.1 - 111.5
Mar 22, 2019
@ Tsmoki-Minsk W, 71 - 77 Minsk Arena
Belarusian BPL
24-3 PTS: 20. D. Hernandez-Zinenko
REB: 8. V. Prokopenko
AST: 10. Brian Starr
PTS: 16. K. Chumakou
REB: 9. E. Belyankov
AST: 6. A. Rogozenko
98.9 - 107.3
Mar 30, 2019
6:00 AM ET
@ BC Grodno 93 Preview Sports Tourist Complex
Belarusian BPL
- N/A N/A N/A
Apr 3, 2019
11:00 AM ET
v. BC Tsmoki-Minsk II Preview Olympic Stadium
Belarusian BPL
- N/A N/A N/A
Apr 6, 2019
8:00 AM ET
v. Tsmoki-Minsk Preview Olympic Stadium
Belarusian BPL
- N/A N/A N/A