Venue Information

Formal Name: Hangzhou Gymnasium
Location: Hangzhou (China)
Year Built: 1966
Home To: Zhejiang Guangsha Lions