Players With Birthdate November 11, 1994

Player Pos HT WT Birth City Birth Date Nationality College Current Team
Abdiel Badillo Martinez SG 6-5 210 Mayaguez, PR Nov 11, 1994 Puerto Rico / United States - -
Allen Baez G 6-3 180 Miami, FL Nov 11, 1994 Puerto Rico / United States Lynn -
Edmilson Barros G 6-1 170 Boston, MA Nov 11, 1994 United States UMass Boston -
Lukas Baumann F 6-5 - - Nov 11, 1994 Germany - -
Xavion Dillon SF 6-7 220 Tylertown, MS Nov 11, 1994 United States Mississippi College -
Javon Ferguson G 6-0 180 Kitchener Nov 11, 1994 Canada New Brunswick (SJ) -
Elvar Fridriksson G 6-0 185 Reykjavik Nov 11, 1994 Iceland Barry -
Egzon Gjonbalaj GF 6-5 - Brooklyn, NY Nov 11, 1994 United States Brooklyn -
Manuel Gonzalez G 6-3 - - Nov 11, 1994 Spain - -
Trifon LaMora G 6-2 175 Macedon, NY Nov 11, 1994 United States St. John Fisher -
Tridon Makonda F 6-8 220 - Nov 11, 1994 Democratic Republic of the Congo - -
Alymzhan Maxutov G 6-0 - - Nov 11, 1994 Kazakhstan - -
Lamond Murray, Jr. GF 6-5 200 Los Angeles, CA Nov 11, 1994 United States Pepperdine -
Gergo Nagy G 6-1 - - Nov 11, 1994 Hungary - -
Filip Pesek PG 6-2 - Ljubljana Nov 11, 1994 Slovenia - -
Makur Puou FC 6-9 210 Rumbek Nov 11, 1994 South Sudan New Orleans -
Jochen Ravache F 6-2 - - Nov 11, 1994 France - -
Marko Rikalo G 6-1 173 Trebinje Nov 11, 1994 Bosnia and Herzegovina - -
Scoochie Smith G 6-2 180 New York, NY Nov 11, 1994 United States Dayton -
Kendall Stephens G 6-7 205 St. Charles, IL Nov 11, 1994 United States Nevada -
Andrea Zollo PG 6-1 154 Naples Nov 11, 1994 Italy - -