Players With Birthdate November 25, 1994

Player Pos HT WT Birth City Birth Date Nationality College Current Team
Remond Brown G 6-4 180 Monroe, LA Nov 25, 1994 United States Grambling State -
Marki Bryan PF 6-8 215 Raleigh, NC Nov 25, 1994 United States - -
Jonah Eisenschenk F 6-5 212 Avon, MN Nov 25, 1994 United States Minnesota Duluth -
Jordan Evans GF 6-5 210 Houston, TX Nov 25, 1994 United States West Texas A&M -
Dylan Hodson G 6-3 180 Roanoke, VA Nov 25, 1994 United States Appalachian State -
Trey Hubbard G 5-11 - Blackwell, OK Nov 25, 1994 United States Northwestern Oklahoma State -
Rasmus Larsen PF 6-11 210 Rudersdal Nov 25, 1994 Denmark - -
Milko Miladinovski F 6-5 - - Nov 25, 1994 North Macedonia - -
Duby Okeke C 6-8 247 Jonesboro, GA Nov 25, 1994 United States / Nigeria Nebraska -
Mitchell Wilbekin G 6-2 175 Gainesville, FL Nov 25, 1994 United States Wake Forest -