2020-2021 Portland Trail Blazers Transactions History

Collapse All / Expand All

December 2020[-]

Dec 27, 2020

November 2020[-]

Nov 25, 2020

Nov 22, 2020

Nov 21, 2020

Collapse All / Expand All

Players Becoming Free Agents[-]

Nov 21, 2020 Caleb Swanigan

Nov 21, 2020 Carmelo Anthony

Nov 21, 2020 Hassan Whiteside

Nov 21, 2020 Jaylen Hoard

Nov 21, 2020 Moses Brown

Nov 21, 2020 Rodney Hood

Nov 21, 2020 Wenyen Gabriel

Signings[-]

Nov 25, 2020 Keljin Blevins

Nov 22, 2020 C.J. Elleby

Nov 22, 2020 Derrick Jones

Nov 22, 2020 Harry Giles

Nov 22, 2020 Rodney Hood

Nov 21, 2020 Carmelo Anthony