Ukraine Awards Won

Ukraine MVP Awards

YearPlayer TournamentPosHTWTBirth DateBirth City
2022Svi MykhailiukEuroBasketSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2021Svi MykhailiukEuropean World Cup QualifierSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2020Svi MykhailiukEuroBasket QualifiersSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2017Svi MykhailiukEuropean World Cup QualifierSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2017Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2016Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2015Svi MykhailiukU18 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2015Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2014Svi MykhailiukFIBA World CupSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2014Svi MykhailiukU18 Euro Championship BSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2014Svi MykhailiukAlbert Schweitzer TournamentSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2013Svi MykhailiukU16 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2012Svi MykhailiukU16 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy

Ukraine All-Tournament Team Awards

YearPlayer TournamentPosHTWTBirth DateBirth City
2023Oleksandr KobzystyiU20 Euro Championship BF6-7-May 23, 2003,
2022Svi MykhailiukEuroBasketSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2022Dmytro SkapintsevEuroBasketC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2022Oleksandr KobzystyiU20 Euro Championship AF6-7-May 23, 2003,
2021Dmytro SkapintsevEuropean World Cup QualifierC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2021Oleksandr KobetsEuropean World Cup QualifierSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2021Svi MykhailiukEuropean World Cup QualifierSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2021Oleksandr KobzystyiU20 Euro ChallengersF6-7-May 23, 2003,
2020Svi MykhailiukEuroBasket QualifiersSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2020Vladislav KorenyukEuroBasket QualifiersC6-10242Jan 8, 1994Izmir, Izmir
2020Oleksandr KobetsEuroBasket QualifiersSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2020Dmytro SkapintsevEuroBasket QualifiersC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2019Oleksandr KobzystyiU16 Euro Championship BF6-7-May 23, 2003,
2018Denys KlevzunykU18 Euro Championship ASG6-5195Nov 12, 2000Mariupol, Donetsk Oblast
2018Denys KlevzunykU20 Euro Championship ASG6-5195Nov 12, 2000Mariupol, Donetsk Oblast
2017Oleksandr KobetsEuropean World Cup QualifierSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2017Svi MykhailiukEuropean World Cup QualifierSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2017Oleksandr KobetsUniversiadeSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2017Denys KlevzunykU18 Euro Championship ASG6-5195Nov 12, 2000Mariupol, Donetsk Oblast
2017Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2017Dmytro SkapintsevU20 Euro Championship AC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2016Denys KlevzunykU16 Euro Championship BSG6-5195Nov 12, 2000Mariupol, Donetsk Oblast
2016Dmytro SkapintsevU18 Euro Championship BC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2016Dmytro SkapintsevU20 Euro Championship AC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2016Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2016Oleksandr KobetsU20 Euro Championship ASG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2015Denys KlevzunykU16 Euro Championship BSG6-5195Nov 12, 2000Mariupol, Donetsk Oblast
2015Svi MykhailiukU18 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2015Dmytro SkapintsevU18 Euro Championship AC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2015Svi MykhailiukU20 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2015Oleksandr KobetsU20 Euro Championship ASG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2014Svi MykhailiukFIBA World CupSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2014Dmytro SkapintsevU16 Euro Championship AC7-1215May 12, 1998Cherkasy, Cherkasy
2014Svi MykhailiukU18 Euro Championship BSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2014Oleksandr KobetsU18 Euro Championship BSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2014Vladislav KorenyukU20 Euro Championship BC6-10242Jan 8, 1994Izmir, Izmir
2014Oleksandr KobetsAlbert Schweitzer TournamentSG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2014Svi MykhailiukAlbert Schweitzer TournamentSF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2013Svi MykhailiukU16 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2013Oleksandr KobetsU18 Euro Championship ASG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk
2013Vladislav KorenyukU20 Euro Championship AC6-10242Jan 8, 1994Izmir, Izmir
2012Vladislav KorenyukU18 Euro Championship AC6-10242Jan 8, 1994Izmir, Izmir
2012Svi MykhailiukU16 Euro Championship ASF6-7205Jun 10, 1997Cherkasy, Cherkasy
2012Oleksandr KobetsU16 Euro Championship ASG6-6205Apr 15, 1996Novomoskovsk, Dnipropetrovsk